مراحل نوشتن یک مقاله حرفه ای 


در این نوشته سعی داریم شما را با نحوه نگارش یک مقاله حرفه ای و استاندارد آشنا کنیم.اگر این موارد را بدرستی انجام دهید قطعا یک مقاله خوب و کامل نوشته اید.لطفا تا پایان کار همراه ترجمه سنتر باشید.


تعیین موضوع:


قبل از هر چیزی، شما باید موضوع مقاله خود را تعیین کنید. این موضوع باید مربوط به زمینه‌ی تحصیلی یا کاری شما باشد و باید آن را به خوبی بررسی کنید تا موضوع جذاب و پویا باشد.


جمع آوری اطلاعات:


پس از تعیین موضوع، باید به جمع آوری اطلاعات بپردازید. بهتر است از منابع معتبر استفاده کنید و اطلاعات خود را از منابع متعددی جمع آوری کنید.


تحلیل اطلاعات:


پس از جمع آوری اطلاعات، باید آنها را تحلیل کنید تا بتوانید ایده‌های خود را برای نوشتن مقاله بهتر و روان‌تر بیان کنید.


نوشتن پیش نویس:


در این مرحله، باید پیش نویسی از مقاله خود بنویسید. در این مرحله، می‌توانید با استفاده از ایده‌های خود، ساختار مقاله خود را تعیین کنید.


نوشتن متن اصلی:


در این مرحله، می‌توانید به نوشتن متن اصلی مقاله خود بپردازید. باید از اصول نگارش مقاله پیروی کنید و اطلاعات خود را به صورت روان و قابل فهم بیان کنید.


ویرایش:


پس از نوشتن مقاله، باید آن را ویرایش کنید. در این مرحله، می‌توانید به جایی که نیاز است، تصحیح کنید و از اصول گرامری و نگارشی پیروی کنید.


نهایی کردن مقاله:


در این مرحله، می‌توانید به تنظیمات نهایی مقاله خود بپردازید. می‌توانید فونت، اندازه قلم، فضا بین خطوط و... را تغییر دهید تا مقاله شما بهتر بنظر برسد.


یک مقاله چند رفرنس باید داشته باشد ؟


تعداد رفرنس‌های مورد نیاز برای یک مقاله به موضوع مورد نظر و همچنین نوع مقاله بستگی دارد. در برخی حوزه‌های تحقیقاتی، ممکن است تعداد رفرنس‌ها بسیار زیاد باشد، در حالی که در دیگر حوزه‌ها ممکن است تعداد محدودی رفرنس کافی باشد. به طور کلی، توصیه می‌شود برای مقالات پژوهشی، حداقل ۱۵-۲۰ رفرنس و برای مقالات بررسی‌ای/مروری، حداقل ۵-۱۰ رفرنس داشته باشید. اما مجدداً باید تاکید کرد که این موضوع وابسته به حوزه موردنظر و خود مقاله است.امیدوارم که این مراحل به شما کمک کننده باشد و مقاله خوبی را بتوانید تهیه کنید.